EnglishfrançaispolskiBretonitalianoespañolDeutsch
growth croissance wzrostKreskcrescitacrecimientoWachstum

AcceLearn your languages!

AccéApprenez vos langues !

Przyspieszcie naukę swoich języków!

Accelerate thanks to ❤️🤝©🤔 #SOCIALPROMOEDUTECH v/ ™️ 🎓 #yourPromoEduTechEAcademy:
🔵PROMO like PROMOTION. 🔴EDU like EDUCATION. TECH like 🟢TECHNOLOGY. 🟡E-SHOPping like E-COMMERCE.
Accelerate thanks to ❤️🤝©🤔 #SOCIALPROMOEDUTECH v/ ™️ 🎓 #yourPromoEduTechEAcademy:
🔵PROMO like PROMOTION. 🔴EDU like EDUCATION. TECH like 🟢TECHNOLOGY. 🟡E-SHOPping like E-COMMERCE.
 Accelerate thanks to ❤️🤝©🤔 #SOCIALPROMOEDUTECH v/ ™️ 🎓 #yourPromoEduTechEAcademy:
🔵PROMO like PROMOTION. 🔴EDU like EDUCATION. TECH like 🟢TECHNOLOGY. 🟡E-SHOPping like E-COMMERCE.

ENGLISHFRANÇAIS POLSKIFOR POLYGLOTS
Your Top Case StudyVotre propre étude de casTwoje własne najlepsze studium przypadkuYes / Oui / Tak
Business & Marketing & E-CommerceAffaires & Marketing & Commerce électroniqueBiznes i marketing i handel elektronicznyYes / Oui / Tak
All age groups
and all interest groups
Tous les groupes d’âge
et tous les groups d’intérêt
Wszystkie grupy wiekowe i wszystkie grupy zainteresowaniaYes / Oui / Tak
Secondary school certificate
BaccalauréatMaturaYes / Oui / Tak
Tech4Every1Tech pour tousTech dla wszystkich Yes / Oui / Tak
EcologyÉcologie EkologiaYes / Oui / Tak
Your own topic / project Votre propre sujet / projetTwój własny temat / projektYes / Oui / Tak
your PromoEduTech E-Academy / SocialPromoEduTech
ENGLISHFRANÇAIS POLSKIFOR POLYGLOTS
1) Tell the world your own Top Case Study.
2) Let the grammar explained clearly simplify your communication.
3) Take care of your health.
4) Accelerate your expertise.
5) Use theIT, the Internet and social media efficiently.
6) Invest in your influence.
7) Improve your relations.
8) Discover the world.
9) Support medical services, scientists and researchers.
10) Create, share, sell or buy art.
11) Fight for peace, human rights, equality and non-violence.
12) Follow the law.
13) Focus on eco-friendly solutions
14) Stay highly motivated.
1) Dites au monde votre propre Top Case Study.
2) Laissez la grammaire expliquée clairement simplifier votre communication.
Prenez soin de votre santé.
Accélérez votre expertise.
Utiliser efficacement l’informatique, Internet et les médias sociaux.
Investissez dans votre influence.
Améliorez vos relations.
Découvrez le monde.
Soutenez les services médicaux, les scientifiques et les chercheurs.
Créez, partagez, vendez ou achetez de l’art.
Luttez pour la paix, l’humanite, l’égalité et la non-violence.
Respectez la loi.
Privilégez les solutions éco-responsables.
Restez très motivé.e.s
WASZYCH OWOCNYCH 14 DNI Z NAMI (każda e-lekcja = 45 minut niezwykle intensywnej, stymulującej i efektywnej Praktyki + przejrzysta Gramatyka + absolutnie niezbędne Słownictwo)Yes / Oui / Tak
v/ ™ your Promo Edu Tech (PromoEduTech) E-Academy Brest Britanny France / Cracow Poland v/ ™ votre E-Académie Promo Edu Tech (PromoEduTech) Brest Bretagne France / Cracovie Pologne v/ ™ Wasza E-Academia Promo Edu Tech (PromoEduTech) Brest Bretania Francja / Kraków Polska
YOUR SOCIAL PROMO EDU TECH
Seven Pillars.
1. your Best ACCOUNT = Share your Activity.
2. your Best SOCIAL = Participate in Actions for Peaceful Communities, for EcoSystem, for Eliminating violences against Children and Women.
3. your Best PROMOtion = Invest in your Influence.
4. your Best EDUcation = Benefit from the Education with the Heart.
5. your Best TECHnology = Get Involved in Green Tech and in CyberSecurity.
6. your Best ECOmmerce = Opt for Ecological Economy.
7. your Best open-hearted CUST SERVICE = Take Full Advantage of our Supportive Strategy.
VOTRE SOCIAL PROMO EDU TECH
Sept Piliers.
1. votre Meilleur COMPTE = partagez votre Activité.
2. votre Meilleur SOCIAL = Participez à des actions pour des communautés pacifiques, pour un écosystème, pour l’élimination des violences faites aux Enfants et aux Femmes.
3. votre Meilleure PROMOtion = Investissez dans votre Influence.
4. votre Meilleure ÉDUCation = Bénéficiez de l’Éducation avec le Cœur.
5. votre meilleure TECHnologie = Impliquez-vous dans la technologie verte et dans la cybersécurité.
6. votre Meilleur ECOcommerce = Optez pour l’Economie Ecologique.
7. votre meilleur service client à cœur ouvert = profitez pleinement de notre stratégie de soutien.
TWÓJ SPOŁECZNOŚCIOWY PROMO EDU TECH
Siedem Filarów.
1. Twoje Najlepsze KONTO = Udostępnij swoją Aktywność.
2. Twój Najlepszy SOCIAL = Uczestnicz w Działaniach na rzecz Pokojowych Społeczności, na rzecz Ekosystemu, na rzecz Eliminacji Przemocy wobec Dzieci i Kobiet.
3. Twoja Najlepsza PROMOCJA = Zainwestuj w Swój Wpływ.
4. Twoja Najlepsza EDUKACJA = Korzystaj z Edukacji z Sercem.
5. Twoja Najlepsza TECHNOLOGIA = Zaangażuj się w Zieloną Technologię i w CyberBezpieczeństwo.
6. Twój Najlepszy ECOmmerce = Optuj za Ekologiczną Ekonomią.
7. Twoja najlepsza obsługa Klienta z Sercem = Wykorzystaj w pełni naszą strategię wsparcia.
your PromoEduTech E-Academy / SocialPromoEduTech
your PromoEduTech E-Academy / SocialPromoEduTech
 ™ your Promo Edu Tech (PromoEduTech) E-Academy 
Kupcie również ten e-book.

Learn English fast and effictiently! 1)Tell the world your own Top Case Study.
2) Let the grammar explained clearly simplify your communication.
3) Take care of your health.
4) Accelerate your expertise.
5) Use theIT, the Internet and social media efficiently.
6) Invest in your influence.
7) Improve your relations.
8) Discover the world.
9) Support medical services, scientists and researchers.
10) Create, share, sell or buy art.
11) Fight for peace, human rights, equality and non-violence.
12) Follow the law.
13) Focus on eco-friendly solutions
14) Stay highly motivated.

 • v/ ™ your Promo Edu Tech (PromoEduTech) E-Academy Brest Bretagne France / Kraków Polska Learn languages fast and effictiently!
your Promo Edu Tech E-Academy

EDU =

Enter + Discover + Use

Learn languages fast and effictiently!

Dear Ladies and dear Gentlemen.

My name is Grazyna (also known as Grazy TT.)
For many years I have been a teacher and I really love when my students become independent languages users.
I watch the trends and adapt the methodology.
Teaching is my passion and I do my best to make my students passionate about the opportunity of the targeted knowledge.
Contact me and let’s get started. ☎ Contact: +33 641 587 231 (also WhatsApp).

Learn English fast and effictiently!

™ votre E-Académie Promo Edu Tech (PromoEduTech) 
Achetez aussi cet Ebook.
 1. Dites au monde votre propre Top Case Study.
 2. Laissez la grammaire expliquée clairement simplifier votre communication.
 3. Prenez soin de votre santé.
 4. Accélérez votre expertise.
 5. Utiliser efficacement l’informatique, Internet et les médias sociaux.
 6. Investissez dans votre influence.
 7. Améliorez vos relations.
 8. Découvrez le monde.
 9. Soutenez les services médicaux, les scientifiques et les chercheurs.
 10. Créez, partagez, vendez ou achetez de l’art.
 11. Luttez pour la paix, l’humanite, l’égalité et la non-violence.
 12. Respectez la loi.
 13. Privilégez les solutions éco-responsables.
 14. Restez très motivé.e.s
 • v/ ™ votre E-Académie Promo Edu Tech (PromoEduTech)

Przyspieszcie Uczenie się! Dołączcie do Waszej E-Akademii językowej PromoEduTech (Metodologia ,,14 dni”).

WASZYCH OWOCNYCH 14 DNI Z NAMI (każda e-lekcja = 45 minut niezwykle intensywnej, stymulującej i efektywnej Praktyki + przejrzysta Gramatyka + absolutnie niezbędne Słownictwo)

™ Wasza E-Academia Promo Edu Tech (PromoEduTech) 
Kupcie ten e-book.

1) Opowiedzcie światu o swoim najlepszym studium przypadku.
2) Niech wyjaśniona gramatyka w jasny sposób uprości Waszą komunikację.
3) Zadbajcie o swoje zdrowie.
4) Przyspieszcie swoją wiedzę ekspercką.
5) Efektywnie korzystajcie z IT, Internetu i mediów społecznościowych.
6) Zainwestujcie we własny wpływ.
7) Poprawcie swoje relacje.
8) Odkryjcie świat.
9) Wspierajcie służby medyczne, naukowców i badaczy.
10) Twórzcie, udostępniajcie, sprzedawajcie lub nabywajcie sztukę.
11) Walczcie o pokój, prawa człowieka, równość i niestosowanie przemocy.
12) Postępujcie zgodnie z prawem.
13) Skupcie się na rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska.
14) Bądźcie wysoce zmotywowani.

 • v/ ™ Wasza E-Academia Promo Edu Tech (PromoEduTech)

Your SOCIALPROMOEDUTECH & your PromoEduTech E-Academy

Your Plan of the PROMO Section:

Influence & Marketing & Promotion Languages.

Investments & Real Estate & Stock Market Languages.

Investments & Real Estate & Stock Market Languages.

v/ SOCIALPROMOEDUTECH Your Promo Edu Tech (PromoEduTech) E-Academy Plan of the PROMO Section:
> Influence & Marketing & Promotion Languages.
> Investments & Real Estate & Stock Market Languages.
> Luxury Goods & Works of Art & Auctions Languages.
our Influencer Marketing via your SOCIALPROMOEDUTECH = your PromoEduTech (Promo EduTech) Eacademy Brest Bretagne France & Cracow

Your Plan of the PROMO Section:

Your Languages E-School, IT & SM & Languages E-College & MegaTrends E-Academy.

Stop-to-violences, Humanity, Ethics Languages.

Your PromoEduTech Mediateque, Entertainment, E-Support.

Your Accelearning via your SOCIALPROMOEDUTECH = your PromoEduTech (Promo EduTech) Eacademy Brest Bretagne France & Cracow Poland
Your Tech4Every1 via your SOCIALPROMOEDUTECH = your PromoEduTech (Promo EduTech) Eacademy Brest Bretagne France & Cracow Poland
Your Eshopping via your SOCIALPROMOEDUTECH = your PromoEduTech (Promo EduTech) Eacademy Brest Bretagne France & Cracow Poland

Dear Ladies and dear Gentlemen.Chères Dames et chers Messieurs.Szanowne Panie i szanowni Panowie.

It is a true pleasure to work for you.
So…

SocialPromoEduTech.

Social because we do
our best to support communities online and offline.

Promo because we find the promotion crucial for succeeding.

Edu because the Education is an extremely efficient promotion.
Tech because the technology is simultaneously the education and the promotion.

Take care of yourselves.
Love your beautiful dream.
Follow your precious goal.
And never ever give up.
You are winners, aren’t you ?

We wish you
all the best
for you deserve
all the best.
C’est un vrai plaisir de travailler pour vous.
Alors…

SocialPromoEduTech.

Social parce que nous faisons
de notre mieux pour soutenir les communautés en ligne et hors ligne.

Promo parce que nous trouvons la promotion cruciale pour la réussite.

Edu car l’Education est une promotion extrêmement efficace.

Tech parce que la technologie est simultanément l’éducation et la promotion.

Prenez soin de vous.
Aimez votre beau rêve.
Suivez votre objectif précieux.
Et ne jamais abandonner.
Vous êtes des gagnants, n’est-ce pas ?

Nous vous souhaitons
tout le meilleur
car vous méritez
tout le meilleur.

To prawdziwa przyjemność pracować dla Was.
A zatem…

SocialPromoEduTech.

Społecznościowe, ponieważ dokładamy wszelkich starań,
aby wspierać społeczności online i offline.

Promocja, ponieważ promocja jest dla nas kluczowa dla odniesienia sukcesu.

Edu, bo Edukacja to niezwykle skuteczna promocja.

Tech, bo technologia to zarówno edukacja, jak i promocja.

Uważajcie na Siebie.
Kochajcie Wasze piękne marzenie.
Podążajcie za Waszym cennym celem.
I nigdy, przenigdy się nie poddawajcie.
Jesteście zwycięzcami, prawda?

Życzymy Wam
wszystkiego najlepszego,
ponieważ zasługujecie na wszystko, co najlepsze.
Always at your service.Toujours à votre disposition.Zawsze do Waszych usług.
There are bigheads who do their best to convince you that you won’t win.
There are manipulators on the stock market of life and business.
That’s why we ask you to believe in yourself and to do your job the best you can. And do it with self-confidence, passion and patience.
And don’t trust too much. Social media likes don’t always mean true friendship.
In this chaos of information, in this ocean of posts, in this lack of cybersecurity, there are such people who would sell their souls to the devil.
Manage your strategy and protect it wisely.
As an entrepreneur, you must show the excellence of your services and products to your customers, but you must not show certain types of data because there are competitors want everything for themselves. They ignore the ecosystem and don’t play fair. Be careful.
Il y a des grosses tetes qui font de leur mieux pour vous convaincre que vous ne gagnerez pas.

Il l y a des manipulateurs sur le marché boursier de la vie et des affaires.
C’est pourquoi nous vous demandons de croire en vous et de faire votre travail du mieux que vous pouvez. Et faites-le avec confiance en vous, passion et patience.
Et ne vous fiez pas trop. Les likes sur les réseaux sociaux ne signifient pas toujours une véritable amitié.
Dans ce chaos d’informations, dans cet océan de publications, dans ce manque de cybersécurité, il y a de telles personnes qui vendraient leur âme au diable.
Gérez votre stratégie et protégez-la sagement.
En tant qu’entrepreneur, vous devez montrer l’excellence de vos services et de vos produits à vos clients, mais vous ne devez pas montrer certains types de données car il existe de concurrents veulent tout pour eux-mêmes.
Ils ignorent l’écosystème et ne jouent pas fair-play. Faites attention.
Są tacy, którzy robią co w ich mocy, aby przekonać Cię, że nie wygrasz.
Na giełdzie życia i biznesu są manipulatorzy.
Dlatego prosimy Cię, abyś uwierzył w siebie i wykonywał swoją pracę najlepiej jak potrafisz. I rób to z pewnością siebie, pasją i cierpliwością.
I nie ufaj zbytnio. Lajki w mediach społecznościowych nie zawsze oznaczają prawdziwą przyjaźń.
W tym chaosie informacji, w tym oceanie postów, w tym braku cyberbezpieczeństwa są tacy ludzie, którzy sprzedaliby swoje dusze diabłu.
Zarządzaj swoją strategią i mądrze ją chroń.
Jako przedsiębiorca musisz pokazać klientom doskonałość swoich usług i produktów, ale nie możesz pokazywać pewnych rodzajów danych, ponieważ konkurenci chcą wszystkiego dla siebie. Ignorują ekosystem i nie grają fair. Bądź ostrożny.

Our Clients (individual, group, corporate)

Our clients (individual, group, corporate)
 • insurance agents
 • auditors
 • bankers
 • detectives
 • college students
 • IT specialists
 • driving school instructor
 • Multi-national companies
 • high school students
 • international accounting firm
 • martial arts master
 • kindergarten teacher
 • notaries
 • foreigner
 • disadvantaged people
 • preschoolers (the oldest group)
 • legal advisers
 • appraisers
 • evening high school students
 • post-secondary students
 • medical services
 • uniformed services
 • students of psychology, media management, art history
 • martial arts students
 • technicians
 • primary school students
 • business owners
 • lecturers from renowned universities

Our Professional Experience & our Diplomas.

🏆 04/2022 Conferences : La FrenchTech & CyberSecurity & Design & Programming 🏆 04/2022 I@D : Les immobiliers, c’est une pratique / Locmaria🏆 03/03/22 Brest Business School : la Conférence ”Grande Soirée de Réseaux INTERVOEUX 2022” 🏆 2022. Le Développement substantiel de la Plate-forme #yourPromoEduTechEAcademy. 🏆 10/2021. La reunion : Le coeur de métier : l’éducation des enfants à partir de 3 ans. Pourquoi cela vaut-il la peine de relever le défi ? 🏆 08/2021. La formation : Devenir agent.e d’immobilier. 🏆 10/2020 Top5 (1st) for #InfluencerMarketing🏆 10/2020 The Top 5 for #InfluencerMarketing 🏆 10/2020 The Top 10 (6th) for #Bretagne 🏆 10/2020 Top5 (4th) for #CustServ on Twitter 🏆 10/2020 5 (2nd) for #FrenchTech 🏆 10/2020 Top 5 (1st) for #InfluencerPromotion on Twitter🏆 10/2020 Top5 for #InfluencerMarketing on Twitter 🏆 10/2020 Top5 for #InfluencerMarketing 🏆 Top5 #YOURPLATFORMWITHTHEHEART on Twitter 📕 2019/2020 La formation pour la création de l’entreprise française et pour l’amélioration du français pour affaires et pour nouvelles technologies (Brest, Bretagne, France) 📕 2019 Diplôme de Compétence en Langue (par Ministère de lʼéducation nationale, Ministère de lʼenseignement supérieur, de la Recherche et de lʼinnovation. Académie)
08/2020 🏆: The Top 5 on Twitter for: #FRENCHTECH, for #YOUMUSTREAD, for #CUSTSERV, for #INFLUENCERMARKETING.
07/2020 🏆 TheTop 5 for #INFLUENCERMARKETING.
🏆 The Top 5 for #INFLUENCERPROMOTION, for #BREST, for #BRETAGNE, for #YOURMUSTREAD, for #CUSTSERV on Twitter
🏆 Promo Edu Tech – App & Ebook
🏆 Let’s Go France (Finaliste 2018)
🏆 Favor / SocialFave / GTATideaSocialFave – Brest / Cracow – 01.2015 – 02.2019
🏆 Top 100 for SocialMediaMarketing.
🏆 Top 100 for EdTech & Elearning.
🏆 Top 100 for IT ServiceManagement.
🏆 an educator (Foreign Languages (1991 – present)
🏆 an educator (Informatics)
🏆 a marketer (2014 – present)
🏆 an innovator (2014 – present)
🏆 a writer (1994 – present)
🏆 a translator (1991 – present)
📕 2008 – 2011 Pedagogus
📕 2008 – 2011 Szkoła Wyższa im. Jańskiego
📕 2008 – 2008 International House
📕 1989 – 1991 University of John Paul II
📓 2013 – 2016 The Valuation Office
📓 2010 – 2013 Cooperation with An Accountancy Office in the terms of Teaching English
📓 1991 – 2016 Cooperations with several companies and schools.
📓 1999 – 2000 The Private School for Adults
📕 1991 – 1992 Mme Professeur of the Cracow Jagiellonian University – Lessons for Polyglots (Latin & German & French)
📓 1989 – 1991 A Quality Inspector

afterleavinghellonearth #apiamourpassioninfluence #brestbretagefrance #cracowpoland #educationwiththeheart #eduenterdiscoveruse #eduentrezdecouvrezutilisez #grazytgt #influencerpromotion #investintheecosystem #investinyourexpertise #investinyourinfluence #krakówpolska #polishfrenchbretontech #polishfrenchtech #polishfrenchtech #promoedutech #promotionwiththeheart #socialpromoedutechglobal #systematize2succeed #tech4every1 #technologywiththeheart #winworkinfluencenavigate #yourmustread #yourplatformwiththeheart #academy #amour #api #authors #bourse #brest #bretagne #business #covid #cracow #customerservice #custserv #cybersecurity #eacademy #ebooks #ecology #economy #edu #education #elearning #english #englishteacher #facebook #french #frenchlanguage #frenchtech #global #google #humanity #influence #influencermarketing #influencers #kaizen #languages #learning #paris #peace #poland #polish #socialmedia #stockmarket #tech #twitter #usa #violenceagainstwomen

afterleavinghellonearth apiamourpassioninfluence brestbretagefrance cracowpoland educationwiththeheart eduenterdiscoveruse eduentrezdecouvrezutilisez grazytgt influencerpromotion investintheecosystem investinyourexpertise investinyourinfluence krakówpolska polishfrenchbretontech polishfrenchtech polishfrenchtech promoedutech promotionwiththeheart socialpromoedutechglobal systematize2succeed tech4every1 technologywiththeheart winworkinfluencenavigate yourmustread yourplatformwiththeheart academy amour api authors bourse brest bretagne business covid cracow customerservice custserv cybersecurity eacademy ebooks ecology economy edu education elearning english englishteacher facebook french frenchlanguage frenchtech global google humanity influence influencermarketing influencers kaizen languages learning paris peace poland polish socialmedia stockmarket tech twitter usa violenceagainstwomen

after leaving hell on earth api amour passion influence brest bretage france cracow poland education with the heart edu enter discover use edu entrez decouvrez utilisez grazytgt influencer promotion invest in the ecosystem invest in your expertise invest in your influence kraków polska polish French Breton tech polish French tech polish French tech promo edu tech promotion with the heart social promo edu tech global systematize 2 succeed tech4every1 technology withtheheart win work influence navigate your must read yourplatformwiththeheart academy amour api authors bourse brest bretagne business covid cracow customer service custserv cybersecurity eacademy ebooks ecology economy edu education elearning english English teacher facebook french French language frenchtech global google humanity influence influencer marketing influencers kaizen languages learning paris peace poland polish social media stock market tech twitter usa violence against women